Téma na november: Boží chrbát

//Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z knihy Pieseň piesní: „Tiahni ma za sebou“ (Pies 1,4), „aby sa vo svojom stvorení zjavil Stvoriteľ a v zrkadle ľudského srdca zažiaril Boží obraz nakreslený ťahmi nasledovania.“

Biblický text: Mk 8,31-33 alebo Jn 13,3-5;

Text na reflexiu: Mannes Stanislav Marušák: Obuj si sandále – 1. kapitola – Boží chrbát, str. 19-31.

Modlitba: Všemohúci Otče, prenikni svojou milosťou naše srdcia, aby sme vo svetle tvojich prikázaní kráčali stále za tebou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Drahí laickí dominikáni,

III. kapitula Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku, ktorú sme slávili v auguste tohto roku, odporučila Formačnej komisii, aby texty z pera nášho promótora fr. Mannesa Stanislava Marušáka – Obuj si sandálePutovanie dominikánskou spiritualitou, sme všetci spoločne preberali v rámci trvalej formácie v našich mesačných témach.

A tak Vám oznamujem, že od novembra 2017 budeme na našich mesačných stretnutiach preberať texty postulátnej a noviciátnej formácie, ako sú publikované v spomenutej knihe.

Štúdium týchto tém navrhujeme robiť spôsobom, ktorý sa osvedčil v niektorých bratstvách: Každý člen bratstva, v rámci prípravy na mesačné stretnutie, si doma prečíta text určený na daný mesiac. Jeden brat alebo sestra z bratstva si tému pripraví (bolo by vhodné, aby sa členovia striedali) a na stretnutí ju bude moderovať. Všetci členovia bratstva sa budú aktívne zapájať, podelia sa o to, čo sa v danom texte naučili, ako sa to dotýka ich života laického dominikána, o čo sa môžu podeliť s ostatnými členmi bratstva, a pod.

Eva Antonína Zúdorová OP

provinčná predstavená

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:05+01:001. novembra 2017|