Téma slávenia: Nádej nás vyzýva vidieť tvár človeka, ktorý dnes trpí. Dominik mal odvahu nechať sa zasiahnuť bolesťou človeka. Nádej zakorenená v prítomnosti nám pomáha vidieť tvár blížneho, ktorý sa ocitol v núdzi.

Biblický text:  Lk 1-20

Text na reflexiu: Mannes Marušák: Obuj si sandále – VII. kapitola (1. časť) –  Povolaním vrátnici, str. 123-129.

Modlitba: Dobrotivý Bože, osvieť srdcia svojich služobníkov milosťou Ducha Svätého; daruj im ohnivú výrečnosť; a tým, čo ohlasujú tvoje slovo, uštedri hojnosť duchovnej sily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.