Téma na september

//Téma na september

List sv. Kataríny Sienskej FRANTIŠKOVI PIPINOVI, KRAJČÍROVI VO FLORENCII A JEHO MANŽELKE

Téma slávenia: Žiadam si vás vidieť oslobodených od seba samých a odetých do ukrižovaného Krista,odumretých vlastnej vôli a všetkým úsudkom a ľudskému zaľúbeniu; nech žije vo vás len jeho sladká pravda. Všetko však robte s rozumom, s ohľadom na telesný život, užívajúc to, čo prirodzenosť nutne potrebuje, aby telo ako nástroj, mohlo duši pomáhať zamestnávať sa službou Božou.

Biblický text: Rim 13,11-14

Text na reflexiu: FRANTIŠKOVI PIPINOVI, KRAJČÍROVI VO FLORENCII A JEHO MANŽELKE PANI ANEŽKE

Buď duša svojím sudcom a panuj nad sebou. Láske porúčaj láskou. Odoprieť telu,
ale neotupovať ho prílišným umŕtvovaním, lebo je nástrojom duše.

V mene ukrižovaného Ježiša Krista a sladkej Márie.

Predrahé deti v sladkom Ježišovi Kristovi. Ja Katarína vám píšem, a žiadam si vás vidieť  oslobodených od seba samých a odetých do ukrižovaného Krista, odumretých vlastnej vôli a  všetkým úsudkom a ľudskému zaľúbeniu; nech žije vo vás len jeho sladká pravda. Keďže  nevidím, žeby ste iným spôsobom mohli zotrvať v cnostiach, a nezotrvávate, nedostali by ste korunu blaženosti, a tak by ste stratili ovocie svojich námah. Chcem teda, deti moje sladké, aby ste sa snažili pri všetkom zabíjať túto zvrátenú zmyselnú vôľu, ktorá sa chce neustále Bohu vzpierať. A tu je spôsob, ako ju zabíjať: sadnite si na stolicu svojho svedomia a urobte nad sebou súd a nedovoľte prekĺznuť ani najmenšej myšlienke, ktorá je bez Boha, aby nebola s veľkou  výčitkou prísne napomenutá. Rozdeľte seba samých na dve časti: na zmyselnosť a rozum. Rozum nech vytasí dýku s dvojitým ostrím, teda nenávisť k hriechu a lásku k cnosti a tou dýkou udržujte zmyselnosť v službe, vyrývajúc a vytrhávajúc zo svojej duše akýkoľvek hriech a všetky hriešne pohnútky. A nikdy tejto slúžke nedávajte to, čo si žiada, ale s láskou k cnosti ju šliapte nohami milovania. Ak chce spať, choďte na ňu s bdením a pokornou modlitbou; ak chce jesť, vy sa postite; ak sa dvíha k žiadostivosti, strestajte ju; ak sa chce oddať nedbanlivosti, zamestnajte ju svätosťou; ak sa zapletie pre svoju krehkosť alebo diabolským klamstvom do márnivých a  nepočestných myšlienok, povzneste sa dohováraním, potupujúc ju, a zastrašujte ju  pripomienkou na smrť, a nepočestné myšlienky zaháňajte myšlienkami svätými: a tak robte na sebe násilie v každej veci. Všetko však s rozumom, s ohľadom na telesný život, užívajúc to, čo  prirodzenosť nutne potrebuje, aby telo ako nástroj, mohlo duši pomáhať zamestnávať sa službou Božou. Týmto spôsobom, s veľkou silou a násilím, ktoré budete konať tomuto prevrátenému zákonu svojho tela a vlastnej vôle, zvíťazíte nad všetkými hriechmi a nadobudnete pre seba všetky čnosti. Ale nevidím, žeby ste to mohli dosiahnuť, pokiaľ budete oblečení v sebe samých,  preto som vám hovorila, že si vás žiadam vidieť zvlečených zo seba a odetých ukrižovaným Kristom. A úpenlivo vás prosím, aby ste sa čo najviac snažili takto konať, aby ste boli mojou slávou. Pričiňte sa o to, aby som vás videla ako dva vzory čnosti pred tvárou Boha. A povstaňte už z tej nedbanlivosti a nevedomosti, akú na vás pozorujem, a nedávajte mi príčinu k plaču, ale k radosti. Dúfam v Božiu dobrotu, že z vás ešte budem mať potešenie.

Modlitba: Večný Bože, si zamilovaný do duše (človeka) a duša do teba, ale ty ju miluješ svojou milosťou nezištne, lebo si ju miloval prv než jestvovala, a ona ťa miluje z povinnosti. Spoznala, že ťa nemôže nezištne milovať, pretože je zaviazaná voči tebe, a nie ty jej, a videla, že jej láska nemôže opätovať tvoju, ale dovoľuje jej opätovať ju svojmu blížnemu, milujúc ho nezištne a zároveň z povinnosti. Nezištne, lebo sa neusiluje, aby jej lásku odplácal, ani mu neslúži za to, že bude mať z neho nejaký úžitok, ale len z lásky. Z povinnosti ho miluje, pretože mu to ty prikazuješ a on je povinný ťa poslúchať. (Katarína Sienská, Dvoje šiat, XXI.)

Modlitba za jubileum:
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si povolal svojho služobníka
Dominika Guzmána
vydať sa s vierou na cestu
ako potulný pútnik a kazateľ milosti.
Pri príležitostislávenia
Jubilea rehole ťa prosíme,
vylej na nás opäť Ducha
vzkrieseného Krista,
aby sme verne a radostne
ohlasovali evanjelium pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

Téma na október

List pozývajúci k zapojeniu sa do dynamickej prípravy  Synody zvolanej pápežom Františkom na tému „Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“ […]

Téma na jún

List Fr. Bruna Cadore OP k jubilejnému roku Rehole kazateľov – III. časť […]

Téma na máj 2017

Plán permanentnej formácie na rok 2017 Bratstva laikov sv. Dominika Téma slávenia: Podujať sa na spoločný projekt znamená rozprávať sa o tom, čím žijeme; t.j. staviť na skutočnú komunikáciu, kde každý bez strachu [...]

Téma na apríl 2017

Plán permanentnej formácie na rok 2017 Bratstva laikov sv. Dominika  Snívať s otvorenými očami […]

2019-04-02T23:19:33+01:006. augusta 2016|