Téma slávenia: „Keď ho (Dominika) premohla únava, ľahol si pred oltár alebo na iné miesto, vždy tak, aby jeho hlava ležala na kameni, ako to robieval patriarcha Jakub.“

Biblický text: Gn 28,20-22

Text na reflexiu: Mannes Marušák: Obuj si sandále – VII. kapitola (1. časť) –  Povolaním vrátnici, str. 113-123.

Modlitba: Bože, Otec milosrdenstva, ty si povolal svojho služobníka Dominika Guzmána vydať sa s vierou na cestu ako potulný pútnik a kazateľ milosti. Prosíme, vylej na nás opäť Ducha vzkrieseného Krista, aby sme verne a radostne ohlasovali evanjelium pokoja. Amen.