br. Samuel

Po vzájomnej dohode témy z morálnej teológie a duchovného života predovšetkým podľa sv. Tomáša Akvinského a tomistickej tradície.

 

br. Reginald

Môžem sa venovať všetkým, ktorí hľadajú miesto spirituality vo svojom živote, bez ohľadu na to, či sú kresťania alebo nie, a to prostredníctvom osobných rozhovorov, prednášok, odporučením literatúry. Príklady tém:   * Je spiritualita len pre tých, čo chodia do kostola?   * Vzťah vedy a viery; racionality, emocionality a intuície. Kritické myslenie a spiritualita.   * Diskusie o spiritualite na základe podnetných filmov.   * Porozumenie vlastnej duchovnej skúsenosti, ego, vzťahy.   * Čas a večnosť.   * Prítomnosť, práca s myšlienkami, posudzovanie, vďačnosť.   * Príbeh apoštola Petra – zápas o povolanie (formou lectio divina).   / Po dohode aj iné témy.

 

br. Lukáš

Život sv. Antonína

Na prvý pohľad toto dielko, ktoré napísal sv. Atanáz, vzbudzuje úsmev i hrôzu. Len sa tak hemží rôznymi démonmi, ktorí chcú u sv. Antonína vyvolať zmätok (gr. thoribos) a odkloniť ho od cesty k Bohu. Ale pri hlbšom pohľade nám môže pomôcť nahliadnúť aj do nášho vnútra a porozumieť svojmu duchovnému napredovaniu, stagnácii či regresu.

Program je rozvrhnutý na celý týždeň a pozostáva z praktickej i teoretickej časti. Dvakrát za deň sa budeme venovať meditácií (cca pol hodiny), počas ktorej sa budeme snažiť pozorovať svoje vnútro a učiť sa ako čeliť rôznym situáciam na svojej duchovnej ceste. Do obeda bude okrem meditácie aj prednáška a večer diskusia na danú tému. Po obede bude čas na osobné voľno, alebo pre záujemcov bude k dispozícií doplnkové čítanie k danej téme.