S radosťou Vám oznamujeme, že Slovenská provincia Rehole kazateľov (dominikánov) bude čoskoro bohatšia o nového kňaza. PROSÍME, zahrňte v týchto dňoch nášho brata Vavrinca do svojich modlitieb. Ďakujeme!