Prvá Silvestrovská tomistická škola (29. decembra 2023 – 2. januára 2024) je už plne obsadená, kapacita nášho Kontemplatívneho centra Pustý Dvor sa naplnila. Už teraz vás však pozývame na tomistické školy v roku 2024:

V Pustom Dvore 26. – 28. apríla otvoríme Jarnú tomistickú školu. Br. Irenej Fintor na nej priblíži teológiu sviatosti kňazstva, br. Samuel zase manželstva. Na Jesennej tomistickej škole (31. októbra – 3. novembra) bude o pokoji prednášať br. Irenej Šiklar (ČR). Br. Samuel predstaví úvod k cnosti nádeje. Zimná tomistická škola bude podobne ako tento rok spojená so Silvestrom a Novým rokom: 30. decembra 2024 – 2. januára 2025. O cnosti viery budú hovoriť bratia Alan, Vavrinec a Samuel.Tomáš Akvinský

Tomistické školy pre stredoškolákov plánujeme v termínoch 10. – 12. mája a 27. – 29. septembra.

5. ročník Letnej tomistickej školy bude špeciálny. Pri príležitosti 750. výročia narodenia sv. Tomáša pre nebo, sme sa rozhodli spojiť sily s českými bratmi. 28. júla – 3. augusta na Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži tak budú o láske prednášať:
prof. Filip Karfík (emeritný profesor Fribourgskej univerzity vo Švajčiarsku),
prof. Tomáš Machula (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích),
Dr. Barbora Řebíková (Univerzita Karlova, Praha),
br. Štěpán Filip (Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme),
br. Alan Dely (Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme),
br. Lukáš Fošum (Univerzita Karlova, Praha),
br. Irenej Šiklar (Univerzita Karlova, Praha),
br. Samuel Lovás (Univerzita Palackého v Olomouci).
Skupinové workshopy zastrešia tiež bratia Damián Mačura, Vavrinec Mitro a Metoděj Němec.

Čo sú tomistické školy?
Podujatia zamerané na formovanie mladých, organizované Rehoľou dominikánov, ktoré sa zvyčajne konajú v Kontemplatívnom centre Pustý Dvor pri Ábelovej, okres Lučenec. Sú určené pre tých, ktorí túžia hlbšie spoznať učenie jedného z najväčších teológov všetkých čias – sv. Tomáša Akvinského (1225 – 1274), a majú viac ako 18 rokov (osobitné stretnutia organizujeme pre stredoškolákov). Ich cieľom nie je bezduchý návrat do niekoľko stáročnej minulosti a bezhlavé vŕtanie sa v náuke tohto stredovekého učiteľa či v následnej tomistickej tradícii. Ide nám o spoznávanie krásy a hĺbky živej katolíckej viery a hľadanie odpovedí na otázky, problémy a pochybnosti súčasného (nielen) veriaceho človeka. Učenie Anjelského učiteľa, ktoré vychádza z Písma a opiera sa o náuku cirkevných Otcov, je tým prostriedkom, tou pomyselnou lampou, ktorá nám osvetľuje najhlbšie zákutia nielen tajomstiev viery, ale aj tajomstiev človeka. Spoznávať a milovať viac Boha, spoznávať a milovať viac človeka.