Panna Mária sa zjavovala vo Fatime od mája do októbra v roku 1917, teda šesťkrát za sebou, vždy 13. deň v mesiaci (výnimkou bol mesiac august, keď boli deti držané vo väzení, Panna Mária sa im zjavila 19. a na inom mieste ako zvyčajne). Pri treťom, júlovom zjavení zverila nebeská Matka trom vizionárom tajomstvo, o ktorom nemohli nikomu povedať. Františkovi, ktorý Máriu videl, ale nepočul, to dievčatá povedať mohli.

 

Tajomstvo pozostávalo z troch častí: 

  • Videnie pekla

Panna Mária povzbudila deti, aby sa často obetovali za hriešnikov. Potom videli niečo ako ohnivé more. V ňom boli diabli a duše, ako priehľadné uhlíky v ľudskej podobe, plávajúce v ohni hnané plameňmi, ktoré z nich šľahali a vytvárali oblaky dymu. Za bolestného stonu a zúfalého kriku vyletúvali a padali naspäť. Všetci zhromaždení diváci počuli Luciin výkrik: „Ach, beda!“ Deti pociťovali veľký strach a s dôverou obrátili zrak k Panne Márii. Ona im so smútkom vysvetlila: „Videli ste peklo, kam pôjdu duše úbohých hriešnikov. Aby ich Boh zachránil, chce na svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Táto vojna sa skončí (Prvá svetová vojna, pozn. red.), ale ak ľudia neprestanú urážať Boha, začne za pontifikátu Pia XI. ďalšia, ešte horšia vojna. Keď uvidíte noc osvetlenú neznámou žiarou (ide zrejme o polárnu žiaru, ktorú bolo možné pozorovať 25. januára 1938), bude to znamenie, ktoré vám dáva Boh, aby potrestal svet vojnou, hladom a prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. 

  • Zasvätenie Ruska

    Panna Mária fatimská

    Fatimská Panna Mária

Aby som tomu zabránila, prišla som vás žiadať, aby ste Rusko zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a o sväté prijímanie každú prvú sobotu v mesiaci. Ak sa to nestane, Rusko rozšíri svoje bludy do celého sveta a spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi.“ Po niekoľkých rokoch sa Panna Mária Lucii opäť zjavila, aby naliehala na zavedenie pobožnosti piatich prvých sobôt. 

  • Storočie mučeníkov

Napokon videli deti anjela s ohnivým mečom v ľavici, z ktorého šľahali plamene. Anjel pravicou ukazoval na zem a hovoril: „Pokánie! Pokánie! Pokánie!“ Videli tiež Svätého Otca a mnohých biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľnice, ako vystupujú na strmú horu, na ktorej vrchole bol kríž. Kým tam Svätý Otec vystúpil, prechádzal veľkým napoly zboreným mestom, potkýnal sa plný bolesti a utrpenia, modlil sa za duše mŕtvych, ktorých nachádzal na ceste. Keď došiel na vrchol hory, pokľakol a sklonil sa pred krížom a bol zabitý skupinou vojakov. Po ňom boli zabití jeden po druhom aj biskupi, kňazi a rehoľníci, rehoľníčky a laici. Dvaja anjeli s krištáľovou nádobou v ruke zbierali krv mučeníkov a kropili ňou duše, ktoré sa blížili k Bohu.

Lucia postupne získavala od najsvätejšej Panny povolenia k zverejneniu jednotlivých častí.

Text 3. časti fatimského tajomstva bol sprístupnený až v roku 2000, pri blahorečení Františka a Hyacinty.

Svätý pápež Ján Pavol II. spoznal v osobe zabitého pápeža z tretej časti fatimského tajomstva seba a atentát z 13. mája 1981. Svoju záchranu popísal slovami: „bola to materinská ruka, ktorá viedla dráhu guľky a umierajúci pápež sa zastavil pred bránami smrti.

 

Jana Solárová

Zdroj: Manuel Fernando Silva: Pasáčci z Fatimy. Karmelitanské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2012.

Obrázky: commons.wikimedia.org