Spojme sa v týždni od 9. do 15. novembra v modlitbe za povolania do Dominikánskej rodiny. Každý deň sa budeme modliť za jednu vetvu našej rodiny.

Podrobnosti nájdete tu: