ZAPOJTE SA SPOLU S NAMI do Týždňa modlitieb za nové dominikánske povolania. Od pondelka (7. novembra) do nedele (13. novembra) sa budeme postupne modliť za povolania do jednotlivých vetiev BOHatej dominikánskej rodiny: za dominikánske mníšky (pondelok), bratov dominikánov (utorok), dominikánskych laikov (streda), sestry dominikánky (štvrtok), dobrodincov a spolupracovníkov (piatok), ružencové bratstvá (sobota) a dominikánsku mládež (nedeľa).
  • V tomto roku si pripomíname veľkú udalosť zo života bl. Pier Giorgia Frassatiho, ktorý pred 100 rokmi zložil sľuby v Reholi kazateľov ako dominikánsky laik. Preto bl. Pier Giorgio bude hlavným patrónom tohtoročného Týždňa za dominikánske povolania.
  • Každý deň od pondelka (7.11.) do nedele (13.11) nájdete na našich sociálnych sieťach (facebook, instagram) podnety na modlitbu za danú vetvu dominikánskej rodiny. Bl. Pier Giorgio nás bude v modlitbe sprevádzať svojimi slovami a skutkami.
Nesme si navzájom svoje bremená. Nesme sa navzájom svojimi modlitbami!!!