Dominikánske kontemplatívne mníšky srdečne pozývajú na pobyt do kráštora v Uherskom Brode.