🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Zo slávenia sviatosti birmovania je zrejmé, že účinok tejto sviatosti spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc (KKC 1302). Všimnime si situáciu, počas ktorej sa Duch vylieva na učeníkov:

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 19-23)

Tento krátky text nás vovádza do hĺbky tajomstva pôsobenia Ducha Svätého. Birmovaním každý birmovanec zažíva osobitné vyliatie Ducha. V dnešnej dobe je nutné uvedomiť si účinky tejto sviatosti pre náš život. Učeníci sú v strachu pred Židmi, pred svojimi vlastnými. Izolujú sa od nich, zatvoria sa pred svetom.

Koľkí z nás sa uzatvárame do seba, do svojich bublín a predstáv o ideálnom svete a voči ostatným sa vyhraňujeme? Vyhraňujeme sa voči iným, ktorí majú iný pohľad na život ako my, sme plní rozdelenia a často podliehame strachu a cítime sa ako spoločenstvo ohrozovaní. Je to strach, ktorý nás uzatvára. Myslím, že naliehavo potrebujeme znovu začuť Ježišove slová, ktorý stojí uprostred nášho rozdelenia a hovorí: „Pokoj vám!“ Táto výzva zaznieva dokonca dva krát. Ježiš stojí uprostred našich rozdelení.  Neskôr sa v Písme dočítame o ďalšom pôsobení Božieho Ducha. Ľudia, ktorí si nerozumeli, odrazu začali rozprávať jazykmi a nastalo medzi nimi porozumenie. Boží Duch dáva veci do pohybu a tam, kde panovalo rozdelenie a strach, odrazu nastáva vzájomné porozumenie a radosť. Musíme si nanovo uvedomiť úžasný dar birmovania, ktoré nás pevnejšie zjednocuje s Kristom. Sme povolaní hovoriť jazykom porozumenia tam, kde si ľudia už navzájom prestali rozumieť. Sme povolaní postaviť sa doprostred rozdelenia a prinášať pokoj tam, kde vládne rozdelenie a strach.

Ako sa dočítame v Katechizme, práve sviatosť birmovania nám dáva osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž“

Čerpajme silu so sviatosti, kedy bol na nás vyliaty Duch Svätý. Nutne potrebujeme budovať, usilovať sa o jednotu v spoločnosti, v Cirkvi, lebo „jeden je Boh a Otec všetkých.“ (Ef 4,6)

Viliam Paľaga