Na konci októbra prebiehal posledný týždeň dvojročnej Školy formátorov, ktorú pod patronátom Poľskej biskupskej konferencie viedli poľskí salvatoriáni v Krakove. Školy sa zúčastnilo aj 5 slovenských kňazov, medzi nimi dvaja dominikáni – brat Reginald a brat Martin. Na záverečnom slávnostnom odovzdávaní diplomov boli prítomní aj poľský prímas arcibiskup Wojciech Polak, predseda komisie poľského episkopátu pre klérus, a provinciál poľskej provincie salvatoriánov, p. Józef Figiel SDS.

Na jeseň v roku 2019 školu začalo 80 účastníkov (37 diecéznych kňazov a 43 rehoľníkov). Zúčastnili sa 11 päťdňových stretnutí a dvoch osemdňových duchovných cvičení formou lectio divina. Školu ukončilo a diplom si prevzalo 70 účastníkov. Absolventi pochádzajú z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Bieloruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

Myšlienka takej školy sa zrodila práve na komisii poľskej biskupskej konferencie pre klérus v roku 1994. Trvalo ešte niekoľko rokov, kým sa ju podarilo realizovať a priviesť do aktuálnej podoby. Táto škola bola už v poradí deviata. V rokoch 2001 až 2021 ju ukončilo spolu 644 absolventov. Podobnú školu pre rehoľné sestry vedú salvatoriáni neďaleko Krakova v Trzebini.

Svätým patrónom školy je sv. Ján Pavol II. Nie je to náhoda. Počas 2. svetovej vojny sa presťahoval práve do tejto časti Krakova a asi rok pracoval v kameňolome v Zakrzówku 500 metrov od kláštora salvatoriánov. Kameňolom je dnes zaliaty vodou a spolu s okolitým lesoparkom tvorí krásne prostredie na popoludňajšie prechádzky.

Spôsob fungovania školy tvoria 4 základné prvky: prednášky, workshopy, lectio divina a napokon osobné formačné rozhovory a duchovné vedenie. Na prednáškach sa vystriedalo niekoľko desiatok významných osobností poľskej cirkvi. Po každej prednáške bol dostatok času na otázky. Veľa času bolo venovaného práci v malých skupinách. Boli to workshopy a semináre z oblasti teológie, psychológie a psychopedagogiky. Skupiny viedli 5 skúsení vedúci s psychologickým výcvikom a praxou. Formácia bola integrálna, zahŕňala celého človeka vo všetkých jeho rozmeroch a sférach a všetko formačné úsilie spájala každodenná modlitba Božím Slovom v dynamike lectio divina. Počas dvoch rokov sme postupne premeditovali príbeh apoštola Petra, ktorý sa nám vďaka tomu stal oveľa bližším a neraz odzrkadľoval naše vlastné túžby aj sklamania. Po každom stretnutí sme dostali CD s nahrávkami prednášok a uvedení do Božieho slova. Pred každým stretnutím sme dostali zoznam odporúčanej literatúry na ďalšie stretnutie.

Hlavné témy, ktoré boli preberané počas školy: Korene vlastného povolania. Ľudská a kňazská identita. Zrelé prežívanie emócií. Výchova k slobode a poslušnosti. Výchova k prežívaniu čistoty. Formovanie svedomia. Formovanie pre život v spoločenstve. Formovanie k modlitbe. Formovanie k sviatosti zmierenia a k duchovnému doprevádzaniu. Formácia k pastorácii. Trvalá formácia.

Riaditeľ školy p. Krzysztof Wons SDS v záverečnom príhovore vyzdvihol tri hodnoty, o ktoré sa v škole usiluje a ktoré môžu absolventi potvrdiť. Po prvé: skúsenosť silných a hlbokých bratských vzťahov uprostred bohatstva cirkevného prostredia, spirituality a chariziem. Po druhé: zamilovať si Božie slovo a učiť sa kultúre trvalej formácie v dynamike stáročia trvajúcej praxe lectio divina. Po tretie: integrálna formácia, spočívajúca nielen v spoznávaní formačných nástrojov, ale predovšetkým v osobnej formácii formátora; na všetkých hodinách bola kľúčom k hĺbkovej formácii zásada: od formovania seba k formovaniu druhých (iným môžem pomôcť natoľko, nakoľko som ochotný sám byť formovaný).

Posledný týždeň bol naozaj mimoriadny. Na prednáškach sme sa venovali téme trvalej formácie a na workshopoch o.i. téme lúčenia. Nebolo jednoduché rozlúčiť sa po dvoch intenzívne prežitých rokoch. Účastníci z jednej skupiny spolu prežili a zdieľali aj to, čo možno nezdieľajú ani so svojimi najbližšími. Ale najmä sme všetci dostali dar, o ktorom vieme, že bude mať hlboký zmysel vtedy, ak to, čo sme mohli načerpať, budeme ďalej rozvíjať vo svojich životoch a zdieľať s tými, ku ktorým sme poslaní.

O rok, v septembri 2022 sa začne jubilejná 10. Škola formátorov. Dovtedy pribudne nová súčasť komplexu – Dom Slova, budova ktorá vyrástla za posledný rok a je takmer hotová. Verím, že čaká aj na niekoľkých ďalších účastníkov zo Slovenska…

(Pre tých, ktorí vedia trochu po poľsky a chcú sa pozrieť priamo na stránku školy)