Na severe Talianska už niekoľko storočí ľudia navštevujú Čiernu Madonu v Santuario di Oropa, modlia sa k nej, prosia i ďakujú. Každých sto rokov na Svätej hore v Orope prebieha slávnostná korunovácia Čiernej Madony. Prvý korunovačný obrad sa konal v roku 1620 ako gesto vďačnosti za ochránenie ľudí z Bielly pred morom. Obnovoval sa potom každých sto rokov: v roku 1720, v roku 1820 a v roku 1920.

Predchádzajúca, štvrtá korunovácia sa uskutočnila (v roku 1920) za prítomnosti bl. Pier Giorgia Frassatiho.

Piata korunovácia sa mala uskutočniť ešte v roku 2020. Na túto nevšednú udalosť sa chystalo aj 16 pútnikov z radov laických dominikánov a taktiež členov Paktu Pier Giorgia Frassatiho na Slovensku. Avšak kvôli celosvetovej pandémii sa táto udalosť preložila na rok 2021. Nakoľko sa tento rok pandemická situácia zlepšila, za prísnych hygienických opatrení sa 29. augusta 2021 uskutočnila 5. korunovácia Čiernej Madony. Na korunovácii sa zúčastnila aj 6-členná skupinka pútnikov zo Slovenska.

Čo znamená korunovať starovekú podobizeň Madony z Oropy? Liturgické gesto umiestnenia koruny na hlavu Syna a Matky robí z Oropy miesto, kde človek načerpá novú silu, aby čelil novým ťažkostiam.

Svätyňa nachádzajúca sa medzi zemou a nebom, je taktiež miestom, kde sa hlboká potreba ľudí spája hlbokým putom s Madonou a dieťatkom. Týmto spôsobom sa všetci stávame „synmi a dcérami kráľovnej“ a deťmi, ktoré v spoločenstve tvoria najvzácnejšiu korunu. Korunu, ktorá je znakom našej náklonnosti a odhodlania zmeniť sa.

Táto cesta bola pre nás príležitosťou znovu objaviť a načerpať nádej, solidaritu a pozitivitu, ktorú všetci potrebujeme.

Pápež František pripomína stáročnú úctu k Čiernej Madone Oropskej. Poukazuje na zvláštny jav, ktorý je zaznamenaný už od roku 1720 – skutočnosť, že na tvárach Matky Božej a Dieťatka sa neusadzuje prach.

Našu púť s korunováciou Čiernej Madony v Orope sme spojili aj s návštevou miest, ktoré mal bl. Pier Giorgio tak rád. Na pozvanie jeho netere, 93-ročnej Wandy Gawronskej sme navštívili vilu Frassatiovcov v Pollone, kde Pier Giorgio trávil počas svojho pozemského života veľa času. Dostalo sa nám aj tej milosti, že sme mohli nazrieť do jeho izby a taktiež do izby, kde bola prenesená posteľ, na ktorej Pier Giorgio opustil pozemský svet a odišiel k nebeskému Otcovi. Mladší členovia z našej skupinky sa pripojili v deň korunovácie k ďalším 150. mladým pútnikom, ktorí putovali z Pollone v skorých ranných hodinách na Svätú horu do Oropy, tak ako v minulosti chodieval Pier Giorgio, aby si ako on, uctili Čiernu Madonu. Okrem Pollone a Svätej Hory v Orope sme navštívili Turín a miesta, ktoré navštevoval Pier Giorgio.

Po dňoch plných zážitkov v Piemonte sa štvorčlenná skupinka presunula na juh, do Ríma, aby prevzala od mníšok z Monte Maria vzácny relikviár s pozostatkami sv. Otca Dominika, a priviezla ho na Slovensko. Sestra Miriam nám odovzdala aj pozdrav od fr. Antonia Cocolicchioa, talianskeho provinciála, ktorý nám poslal svoje požehnanie na cestu a odkaz, že je rád, že sv. Dominik ide tam, kde vždy chcel ísť – na Slovensko. Relikvia sv. Dominika bude putovať po vybraných slovenských mestách a obciach od 5. septembra do 2. októbra 2021.