🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Pravdu hľadáme a nachádzame v radostnom bratskom spoločenstve,“ povedal raz sv. Albert Veľký – slávny učiteľ ešte slávnejšieho žiaka: sv. Tomáša Akvinského. Kým Tomášovi spolužiaci v ňom videli nemého „vola“, sv. Albert, jeho učiteľ, v ňom videl „vola“, ktorý raz zaručí tak nahlas, že to bude počuť celý svet. A mal pravdu. Takýto pravdivý pohľad môže mať len niekto, kto je voči druhému otvorený, kto s ním počíta ako s bratom a kto prežíva úžasnú radosť, že sa s ním môže deliť o to, čo má najcennejšie – o jednu spoločnú charizmu. Charizmu kázania.

Sviatok Všetkých svätých Rehole kazateľov je mimoriadnou príležitosťou uvedomiť si, že pravdu nachádzame v radostnom spoločenstve aj s tými, ktorí už vo večnosti zasadli k stolu bezhraničnej pohostinnosti a s ktorými zdieľame jednu charizmu. Ide o svätých z Dominikovej rehole, ktorí sa snažili kráčať po stopách Ježiša Kazateľa a boli v Božích očiach úspešní. Ich život bol podľa vzoru vteleného Slova a vo vytúženej jednote s ním, radostnou zvesťou o Božom kráľovstve. Môžu sa stať našimi učiteľmi, ktorí nás prijímajú, bratsky sprevádzajú a vidia v nás potenciál ohlásiť Božie kráľovstvo tak nahlas, aby to počul celý svet. 

Slovami Jana Patočku v našom pozemskom prípade ide často o „bratstvo zmrzačených“, no v ich nebeskom rozpoložení už nie je žiadne zmrzačenie. Dokonale vidia Božiu tvár, počujú nádhernú symfóniu anjelských chórov a určite by mohli tancovať, keby chceli. V radostnom spoločenstve týchto svätých kazateľov a kazateliek môžeme objaviť pravdu o podivuhodnom kráľovstve, ktorého začiatok ohlásil svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Boží Syn. O čo konkrétne ide? Predstavme si, že vedľa nás sedí robustný pán. Aby nebol príliš ďaleko od stola, urobili mu do stolovej dosky veľkorysý oblúk. Zdá sa nám úplne ponorený vo svojej vnútornej diskusii. Z druhej strany nám robí spoločnosť útla žena s ohnivým pohľadom. Počas našej nepozornosti nám uštedrí niečo zo svojho pokrmu. Keďže obidvaja získali titul učiteľa Cirkvi, môžeme si byť istí, že by nám zodpovedali každú našu otázku o Bohu. Už to však nie je potrebné. Všetkému totiž rozumieme tak ako oni. Oproti nám je usadený pápež v čistom bielom habite, ktorý vtipkuje so zafúľaným vrátnikom s tmavšou pleťou. Blahoslavený mučeník a alžírsky biskup, ktorý  ani nie pred tridsiatimi rokmi spolu so svojím islamským šoférom neprežil výbuch auta, sedí pokojne a vyrovnane podobne ako jeho spolubrat, ktorý žil o niekoľko storočí pred ním a odvážne bojoval za práva Indiánov na americkom kontinente. Úplne z opačného konca stola počujete hlučný smiech talianskeho mladíka a jeho prednes Danteho… Napriek všetkým kontrastom z ich jedinečných tvárí vyžaruje to isté neopísateľné svetlo tak ako z fresiek Fra Angelica.  Pravda o naplnení Božích prisľúbení je tu hmatateľná. Dnes sa splnilo Písmo. Dokonalým spôsobom slepí vidia, hluchí počujú, chromí chodia, chudobným sa zvestuje radostná zvesť. Ide o naplnenie pravdy o Božom kráľovstve, ktorá sa na tomto mieste už nedá poprieť ani prekrútiť.

A mýlil by sa ten, kto by si myslel, že ide o uzavretú spoločnosť, o akési dominikánske nebo izolované od svojho okolia… Nie, je to práve naopak. Mimoriadnosťou tohto rôznorodého bratského a sesterského spoločenstva je otvorenosť. Každý človek, stvorený na Boží obraz, sa tu cíti prijatý. Úplne každý. Môže si k tomuto stolu prisadnúť a tešiť sa z pravdy o Božom priateľstve, lebo tak si to vysníval a vyprosil v úplnom začiatku svätý otec Dominik od štedrého Hostiteľa.

Sr. M. Karola Dravecká OP