Jeho Eminencia, Santos kardinál Abril, dekrétom zo dňa 7. októbra 2016, rozhodol o duchovnom spojení dominikánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Poďakovanie za udelenie tohto privilégia sa uskutoční v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach dňa 22. januára 2017 pri sv. omši o 11:00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Touto sv. omšou zároveň ukončíme na Slovensku jubilejný rok dominikánov.