Celý náš kresťanský život môžeme vnímať ako jeden veľký Advent; ako jedno veľké očakávanie stretnutia s naším Pánom.