Dokumenty k verejnému obstarávaniu:

Návrh na plnenie kritéria

Príloha č 3 Kúpnej zmluvy

Verejné obstarávanie – Hľadisko

Vzory dokumentov ku SP