Keď sa oslavuje skupina mučeníkov, ako je tomu dnes pri 117 mučeníkoch z Vietnamu, na jednej strane nás udivuje a povzbudzuje počet kresťanov, ktorí boli ochotní položiť život za vieru v Krista, na druhej strane môžeme mať pocit, že obeta jedného človeka zaniká niekde uprostred davu hrdinov. Preto sa dnes pozrieme na život jedného konkrétneho vietnamského mučeníka, na jeho obdivuhodný a nesledovaniahodný príklad obetavosti a svätosti. Melichar García Sampedro Xuyen OP.

Svätý Melichar Gárcia Sampedro – Xuyen sa narodil 26. apríla 1821 v Španielsku. Jeho rodina bola šľachtického pôvodu, no upadla do chudoby.

Sampedro študoval teológiu v Oviede. Vstúpil k dominikánom, jeho túžbou bolo stať sa misionárom. Za kňaza bol vysvätený v roku 1847. Vo februári 1849 odišiel do Vietnamu. Biskup Sanjurio-An ho neskôr menoval za rektora seminára v Cao Xa.

Otec Xuyen sa nadovšetko zaujímal o evanjelizáciu obyčajných ľudí.

V roku 1852 biskup An vybral otca Sampedra za biskupa koadjútora. Vysviacka sa konala 16. septembra 1855 v Bui Chu. Biskup Xuyen bol nadšený zo svojej novej misie a s horlivosťou sa pustil do evanjelizácie obyčajného obyvateľstva. Len v roku 1855 bolo v diecéze Trung pokrstených 35 349 detí.

Prenasledovanie vo Vietname narastalo, biskup Sanjurjo-An bol 20. júla 1857 umučený. Biskup Xuyen napriek tomu stále tajne po nociach navštevoval farnosti. Pre prípad, že by diecéza ostala bez pastiera, vybrall otca Valentina – Vinha za biskupa koadjútora. Obrad vysvätenia sa konal potichu v noci v dome farníka v Ninh Cuong.

8. júla 1858 v Kien Lao bol biskup Xuyen spolu s dvoma spolupracovníkmi, Nguyen Tiep a Mai Hien, zatknutý. Po 20 dňoch väzenia boli všetci traja odsúdení na smrť. Cestou na popravu držal biskup v jednej ruke modlitebnú knižku, druhou rukou žehnal ľudí. Našli sa však aj takí, ktorí naňho hádzali blato.

Tiep a Hien dostali biskupské požehnanie a potom im sťali krk. Biskupa Xuyena kat prinútil, aby si ľahol tvárou nadol na podložku, potom mu zviazal končatiny natiahnuté na štyri kolíky na štyroch stranách a pridal dva kolíky pod podpazušie, takže sa biskup nemohol hýbať. Takto pokoreného ho napokon popravili.

Biskupovo telo zakopali do hlbokej jamy. Neskôr ho veriaci našli, aby ho pochovali v Phu Nhai. V roku 1888 boli jeho pozostatky prenesené do katedrály v Oviede.

Biskup Garcia Sampedro – Xuyen OP bol 29. apríla 1951 vyhlásený za blahoslaveného a 19. júna 1988 za svätého.

-js-