V košickom kláštore bratov dominikánov sa od 7. do 9. februára 2020 konala akcia s názvom Víkend v kláštore, ktorého som sa zúčastnil aj ja. Táto akcia je zvlášť určená pre tých, ktorí sa zaujímajú o dominikánsku spiritualitu alebo jednoducho pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život. Témou tohto víkendu bola – Modlitba, štúdium a dominikáni.

Počas víkendu sme sa s bratmi dominikánmi spoločne modlili, rozjímali, jedli i zdieľali. V prednáškach nám bratia priblížili dominikánsku spiritualitu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je modlitba a štúdium. Súčasťou víkendu bola aj prehliadka kostola a kláštora. O Ježišových slovách – Vy ste soľ zeme a svetlo sveta – z nedeľného evanjelia sme rozjímali (ne)tradične v aute cestou po diaľnici, teda áno, rozjímať sa dá všade.

Tu by som ukončil svoj stručný opis tohto víkendu a zároveň by som chcel povzbudiť tých, ktorí hľadajú svoje miesto v živote, aby sa nebáli prísť a zažiť aspoň na chvíľku život v kláštore, veď rehoľníci sú celkom fajn ľudia.

Ďakujeme bratom dominikánom za ich starostlivosť a pohostinnosť!

P. B.

Program