Pozývame odvážnych mužov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí sa zamýšľajú nad svojím povolaním, stráviť víkend Všetkých svätých 30. októbra – 1. novembra v našom kláštore vo Zvolene.

Chcem plniť Božiu vôľu. Ale ako spoznať, k čomu ma Boh volá? Všetkých nás Pán volá k blaženosti, ktorá pramení zo zjednotenia s Ním.

„Rehoľa kazateľov si je od začiatku vedomá, že bola založená zvlášť na kázanie a spásu ľudí. Preto sa majú naši bratia podľa príkazu svojho zakladateľa usilovať o vlastnú spásu a o spásu iných.“ (Kniha stanov a nariadení Rehole bratov kazateľov).

V atmosfére víkendu, keď si pripomíname tých, ktorí takéto úplné šťastie vo vlastnej spáse už dosiahli, budú bratia Damián a Šimon hovoriť o blaženosti chudoby a nasledovania Krista v Reholi kazateľov. Manželia Mária a Mário Košútovci priblížia ich prežívanie blaženosti po rokoch v manželstve a brat Samuel predstaví niektoré rady na rozlíšenie jemného Božieho hlasu k nám.

Zároveň bude počas víkendu dostatočný priestor na to najdôležitejšie: stíšenie a stretnutie s naším Pánom. Podrobný program víkendu zverejníme do 14. októbra. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 20. októbra u br. Samuela na brat.samuel@gmail.com.