🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Vždy ma fascinovali ľudia, ktorí v živote spravili niečo veľké, dosiahli nedosiahnuteľné a zhmotnili nemožné. Boli pre mňa vzorom a inšpiráciou, hnacou silou a povzbudením. V mojom živote však prišiel moment, keď som si uvedomila, že spraviť „dieru do sveta“ nie je všetko. Uvedomila som si, že je tu niečo viac, ako sa stať niekým a zanechať za sebou stopu, nech je akokoľvek dobrá, alebo dosiahnuť to, čo dosiaľ nik nespravil.

Spoznala som jedno mladé dievča, volalo sa Anka. Mnohí o nej hovorili ako o „veľkej žene“, no na mňa tak nepôsobila. Dokonca ani na jej veľkú slávnosť som nešla. Povýšili ju za blahoslavenú, no mňa to nejak nezaujalo. Neskôr som ju však stretla zas, tentokrát však v inom svetle ako predtým. Ležala som v posteli a na stene visel jej obrázok. V tom čase som pre chorobu nemohla nič robiť a vtedy sa ma dotklo, že ona i napriek tomu, že v mojom ponímaní nedosiahla nič veľké (ako ja, vtedy vysilená  zdravotnými problémami), sa stala veľkou ženou.

Nepopieram jej hrdinský skutok, ktorý by sme dnes pokladali za čin, ktorý ju preslávil. Zvoliť si radšej smrť, ako sa poddať násiliu, toho nie je každý schopný. No predsa takých bolo mnoho. Nie jeden človek položil svoj život zo šľachetných dôvodov. Nejedno dievča alebo chlapec si zvolili radšej smrť ako hriech. Je mnoho tých, ktorí zomreli ako mučeníci, tak prečo by sme sa mali zastaviť práve pri blahoslavenej Anke Kolesárovej?

Keby stačil jeden skutok, bolo by to jednoduché. Keby stačilo jedno „nie“ hriechu, išli by sme všetci do neba. Ale nie, o tom to nie je. Svätosť je pečatená v každodennom živote človeka a smrť je len podčiarknutím toho, aký život sme žili. Anka ma dojala svojou všednosťou. Všednosťou, ktorá bola výnimočná práve vo svojej jednoduchej každodennosti. Zamilovala som sa do jej príbehu obetavej lásky, ktorá sa dávala svojim najbližším. Neutekala za slávou a poznaním, ale zanechala školu, aby sa po smrti matky starala o rodinu. Neriešila pletky a klebety, s láskou slúžila v domácnosti. Nevypínala sa, nevyhovárala, nelenila. Bola tam, kde bolo v danej chvíli treba. Nehľadala nič viac, len v úprimnosti rozdávala svoje srdce a kvitla tam, kde ju Pán Boh zasadil. A keď prišla chvíľa skúšky, nezaváhala a bola ochotná obetovať i svoj život. Ježiš bol pre ňu všetkým, ako po celý jej život, tak i vo chvíli smrti. Veď ako by mohla obstáť v tom jednom „nie“ hriechu, keby to „nie“ nevyslovila nikdy predtým? Práve v tom je pre mňa svätosť, práve v tejto všednosti je pre mňa Anka vzorom. Je mnoho tých, ktorí nás inšpirujú svojimi veľkými činmi. Áno, aj Anka spravila jeden taký a som veľmi rada, že mnohých to motivuje a drží. Pre mňa je však Anka výnimočná vo svojej všednej svätosti, ktorá sa nezakladá na veľkých činoch, ale na bežných skutkoch všednosti. Je položená na skutkoch každodenných chvíľ, v ktorých sa rozhodujeme pre nebo a hovoríme „áno“ Jemu a „nie“ tomuto svetu.

Presne k tomu chcem pozvať i teba, milý čitateľ. Viac ako úspechy tohto sveta je „vstupenka“ do raja. Viac ako život tu na zemi je ten v Nebi. Viac ako sláva pominuteľnosti je pečať víťazstva v Božom kráľovstve… Poďme teda spolu kráčať touto cestou, svietiť nám bude Anka svojím príkladom. Učme sa od jej všednej lásky každodennosti, ktorá ju priviedla do nevšednej prítomnosti nekonečnej Lásky.

Viac o Anke nájdeš tu: https://www.zivotopisysvatych.sk/anna-kolesarova-panna-mucenicka/, tu https://annakolesarova.sk/ alebo aj tu https://domcek.org/home.

Veronika Maďarová

Modlitba k bl. Anne Kolesárovej

Nebeský Otče,
blahoslavená Anna Kolesárová
ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo o bohatstve
vnútornej krásy každého človeka
a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby
(teraz prednes svoje prosby…)

a daj, aby sme ju mohli
uctievať na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.