Z obsahu vyberáme:

Modlitba nám dáva silu – úvodné slovo fr. Melichara, promotóra pre ruženec.

V službe Bohu a ľuďom – životopis bl. Bartolomeja Longa.

Vďaka za oslobodenie – úvaha nad žalmom 107.

10. púť ruženčiarov v Šaštíne – správa o tohoročnej púti do Šaštína.

Výklad Anjelského pozdravu (Zdravas Mária) od sv. Tomáša Akvinského.

 

ruz-1116

V časopise nájdete aj rozjímana nad modlitbou posvätného ruženca a mnoho zaujímavých  správ zo života ružencových bratstiev.

Súčasťou tohto čísla je aj mimoriadne príloha o novej modlitbe posvätného ruženca za pokoj.

Viac informácii nájdete na: dmc.sk