V rámci prípravy na Slávnosť Ružencovej Panny Márie bol štvrtkový večer (5. októbra) v dominikánskom kostole v Košiciach venovaný vysokoškolákom.Študenti vysokých škôl pod záštitou Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov putovali do nášho pútnického chrámu Nanebovzatia Panny Márie, aby si tak uctili Kráľovnú posvätného ruženca a prosili či ďakovali za milosti od štedrého Darcu, jej Syna – Ježiša Krista. Modlitba ruženca, slávenie Eucharistie či moderovaná adorácia spojili všetkých prítomných do jedného spoločenstva. V kázni otec Marcel Jurč, duchovný správca UPC, všetkým pripomenul tú krásnu pravdu o človeku, na ktorú často zabúdame, a to že každý jeden z nás je Božou radosťou. Boh v nás vidí svoje skvelé deti!

A tak skvelé stretnutie skvelých ľudí sme zakončili skvelým agapé v kaviarni Veritas.