Našu tohtoročnú LDŠ otvárame aj pre vysokoškolákov. Prihlasovanie posúvame do 31. júla 2020 alebo do naplnenia kapacity Kontemplatívneho centra Pustý Dvor – Ábelová.

Prihlásiť sa môžete na opmladez.sk@gmail.com alebo na facebookovej stránke ADOM-u. Cena za ubytovanie a stravu je 50 eur.

Pozrite si program LDŠ spolu s predstavením lektorov a kurzov.

Váš organizačný tím LDŠ