Ábelová, Pustý dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 27. júna – 1. júla 2018 sa tu už tradične stretla skupina ADOM-ákov  s dominikánmi br. Lukášom, sr. Karolou  – a vzácnymi hosťami, biblistkami sr. Fides Strenkovou CJ a Luciou Hidvéghyovou, aby sme sa zaoberali žaltárom, žalmami,  ich obsahom, výkladom a významom.

Znovu sme zažili päť úžasných dní, počas ktorých sme získali mnoho nových informácií,  načerpali nové sily, oddýchli si po skúškovom či po práci, potešili dušu modlitbou, zabavili sa a stretli s Bohom, sami so sebou a všetci navzájom. K tomu všetkému nám dopomohlo čaro tohto malebného miesta.

Určite už každý z vás aspoň raz čítal alebo počul nejaký žalm. Žalmy – hebr. Tehilim alebo gr. Psalm –  práve toto bola téma terajšieho stretnutia. Čítali sme si ich, modlili sa ich, rozoberali ich skladbu, diskutovali o ich význame či posolstve. A dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o tom, ako a kto ich písal, aké vyjadrovacie prostriedky sa pri ich tvorbe využívali. Zjednodušená schéma žalmu by mohla vyzerať takto: prosba + chvála = žalm. V žalmoch sa často opakujú niektoré slová, využíva sa mnoho synoným, stupňovanie i tzv. merizmus. Tieto a iné vyjadrovacie prostriedky sme sa snažili si všímať a pochopiť princíp, akým sa žalmy písali. S tým všetkým nás oboznámila sr. Fides, ktorá nám priblížila aj vedecký biblický výklad žalmov.

Neskôr sme sa na žalmy pozreli iným, židovským výkladom, ktorý nám priblížila Lucia Hidvéghyová. Je odlišný, často využíva komentáre rôznych židovských rabínov, ale aj midráše (zbierky rabínskych výkladov). A ak sa niekto pýta, načo nám kresťanom je židovský výklad žalmov, odpoveď znie – na spoznanie vnímania inej kultúry, na inšpiráciu a duchovné obohatenie.

Neprebrali sme všetky žalmy, veď stihnúť len prečítať 150 žalmov, by bolo dosť náročné. No pracovali sme s vybranými, napr. so Ž 73, ktorý je úvahou o tom, ako sa darí bezbožným, opisuje krízu viery, ktorá je veľmi aktuálna aj v dnešnej dobe. Veď nepočuli ste už o tom, že sa ľuďom nespravodlivým, zlým a kadejakým darí, ale spravodlivým nie? No nezabúdajme, že hneď prvý verš tohto žalmu znie: „Aký dobrý je Boh voči statočným, Boh voči tým, čo majú srdce čisté.“ A vedeli ste, že existujú aj tzv. „preklínacie“ žalmy? Jedným z nich je aj Ž 83. Ten sme si tiež prešli a naučili sa ho chápať.

Celé toto naše stretnutie sprevádzali sv. omše, modlitby ranných chvál a vešpier, adorácia a mnoho pekných spoločných chvíľ. A skvelé jedlo, o ktoré sa nám znovu postarala naša Martinka. Bol to veľmi krásny a požehnaný čas a všetci pevne veríme, že sa pri téme žalmov ešte niekedy stretneme. Už teraz sa tešíme a ďakujeme!

Klaudia Bajusová