V piatok 24.2.2017 v priestoroch DKC Veritas v Košiciach, bratia dominikáni otvorili výstavu fotografií krížov Vladimíra Vološina. Výstava bude verejnosti prístupná počas pôstneho obdobia každú stredu a piatok od 17:00 do 19:00 hod. 

Vladimír Vološin má bohatú výtvarnú prax i skúsenosti pedagóga a lektora mnohých tvorivých dielní a sympózií výtvarníkov, študentov, rómskych a hendikepovaných detí a mládeže. Je uznávaným fotografom a grafickým dizajnérom plagátov, katalógov a kníh.
Kríž v tvorbe VLADIMÍRA VOLOŠINA nadobudol postupne prioritnú formu kompozičného princípu zobrazenia skutočnosti i geometrickej skratky jeho abstraktných diel. Stal sa umeleckou metaforou s hlbším zmyslom na vyjadrenie nespočetných tém, ktoré autora zaujali. Ako syn kňaza sa od útleho detstva zoznamoval s krížom ako symbolom kresťanstva.

Pri potulkách krajinou zachytil Vladimír Vološin svojím objektívom kríže na osamelých poliach a cintorínoch, kde mu ticho a samota poskytli čas nato, aby zvečnil monumentálnosť objektu v jedinečnej a neopakovateľnej atmosfére, ktorú mu príroda poskytla. Videl kamenné, drevené i kovové kríže na pozadí oblohy rozpálenej zapadajúcim slnkom, na pozadí pochmúrnych oblakov, farebnej kveteny lúk i kvetmi vyzdobených hrobov. To, ako je symbol kresťanstva vyjadrený v ľudovej tvorbe, je najlepšie vidieť v kompozícii farebných fotografií, ktoré si Vladimír Vološin doniesol z ciest po rumunskom vidieku. Zobrazenie konkrétneho človeka na drevenom kríži v cintoríne poukazuje na život človeka, ako ho vnímali a zažili jeho príbuzní. Z dokonalej rezbárskej práce a farebnej ornamentálnej výzdoby nevanie smútok, ale živá spomienka na človeka, ktorý opustil tento svet.

Prítomná výstava Vladimíra Vološina pod názvom Kríže nám umožňuje zamyslieť sa predovšetkým nad samým sebou, aby sme symbol kríža nevnímali iba ako symbol utrpenia, ale predovšetkým ako symbol Nádeje, Svetla a Pravdy. Potom umenie treba explicitne chápať ako jedinečný a najčistejší prejav ducha v hmote. To nám prostredníctvom umeleckého diela pomôže pochopiť pravý zmysel nášho života.

PhDr. Viktor Jasaň
kurátor výstavy