Bratia z Košíc pozývajú na stretnutie s magistrom rehole.