V prvú októbrovú sobotu 4. 10. 2014 sa konala 8. púť ružencových bratstiev v Šaštíne pod záštitou bratislavského pomocného biskupa mons. Jozefa Haľka.

Duchovnú atmosféru preplnenej baziliky doprevádzala hudba a spev ružencového bratstva z Vyšnej Hutky. Po privítaní hojného množstva pútnikov, podaní praktických informácii a úvodnej modlitbe sa prihovoril k ruženčiarom P. Šimon Tyrol OP. Pútnici pri jeho slovách mali možnosť uvažovať nad tajomstvom radostného ruženca „obetovanie v chráme“. Páter Šimon prirovnával ruženčiara k Starcovi Simeonovi, či k prorokyni Anne, ktorí hrajú významnú rolu v dianí tohto tajomstva. Sú to ľudia, ktorí nemyslia len na ideálnu minulosť, tzv. ilúziu, s akou sa u ruženčiarov niekedy stretávame: „Ako bolo dobre v minulosti“, ale sú to ľudia očakávania, ľudia budúcnosti, bdejúci v modlitbe, ľudia ducha, ktorí spoznali Boha v pravej chvíli. Páter Šimon zdôrazňoval: „keď Boh prechádza okolo nás, je dôležité, aby sme ho neprehliadli, aby sme mu šli v ústrety a aby sme ten moment navštívenia spoznali a neprepásli ho, lebo Boh môže prísť v každej chvíli. Preto ho Simeon a Anna deň čo deň, roky a desaťročia očakávali a oplatilo sa im čakať, lebo Boh je ten, ktorý má každému čo dať a On dáva nekonečne viac, než čo človek očakáva. Boh je prameň, ktorý sa nikdy nevyčerpá.“ V závere páter Šimon pochválil pútnikov za to, že ako duchovní ľudia sa chcú modliť, že organizujú modlitbové skupiny a pozývajú k modlitbe iných, zdôraznil: „nie je samozrejmosť to, že cestujete cez celú republiku, ale je to obrovský dar, je to milosť , ktorú nám Boh dal, aby sme zažili skutočnú radosť zo spoločenstva s Máriou a s Kristom.“ Po prednáške prevzal slovo Páter Melichar, promótor pre ružencové bratstvá na Slovensku, s ktorým sa pútnici pomodlili korunu k Panne Márii a spolu predniesli slávnostne sľub ruženčiara Panne Márii. Následne promótor zodpovedal na praktické otázky, ktoré súviseli so životom ružencových bratstiev a pripomenul prítomným, že ruženčiar má premieňať svoj život neustále na evanjelium.

Následne bol priestor na spoločnú modlitbu radostného ruženca s rozjímaniami z časopisu Ruženec, ktorí predčítavali bratia študenti dominikáni. Samotné desiatky sa predmodlievali zástupcovia jednotlivých ružencových bratstiev po jednom zdravase a tak vytvorili živé spoločenstvo modliacich sa.

Spoločné dopoludnie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup mons. Jozef Haľko. Pripomenul a hlavne povzbudzoval rodiny k modlitbe ruženca: „Rodiny, ktoré prijali Pána do svojho stredu, v ktorých visí kríž a ktoré si nájdu čas na modlitbu ruženca, sa nerozpadnú, lebo v hĺbke súvislosti ružencovej modlitby je spoločné uznanie hriešnosti pred Bohom, je spoločné oslovenie matky Božej, ktorá je požehnaná medzi ženami, je spoločné vyslovenie a teda aj vyznanie mena Ježiš, ktorý povedal: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. A jeho matka Mária nás neustále povzbudzuje: Urobte všetko, čo vám povie môj Syn.“ Po svätej omši si jednotliví zástupcovia ružencových bratstiev prebrali pamätnú listinu k jubilejnému roku Sedembolestnej. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili púte, vytvorili spolu s nami, dominikánmi, ozajstné modlitbové spoločenstvo – jednu rodinu a tak dali vedieť, že ružencové bratstvá sú skutočnou modlitbovou duchovnou hodnotou pre celé Slovensko.

Filip Ďubek OP