Prinášame Vám piaty cyklus tématických kázní bratov dominikánov zo Zvolena. Tentokrát kázal br. Dominik o siedmich bolestiach Panny Márie.