Prinášame Vám ďalší cyklus tématických kázní bratov dominikánov zo Zvolena. Tentokrát sa nám prihováral na 5. pôstnu nedeľu br. Michal o vrchoch a kopcoch vo Sv. Písme.