Brat Egýd, ktorý je dekanom Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prišiel s myšlienkou dobročinného blšieho trhu na fakulte.

Blší trh sa uskutočnil 27. novembra 2014 na Teologickej fakulte UP v Olomouci. Výťažok až 80 148 KČ je určený pre svatokopecký hospic. Brat Egýd prišiel s myšlienkou zorganizovať tento trh a daroval naň podstatnú časť vecí. Medzi nimi sa našlo pero, ktorým predchádzajúca dekanka fakulty podpisovala diplomy, písací stroj, na ktorom rehoľné sestry písali samizdaty, či kompletná vodná fajka. Do aukcie poskytol aj svoju 13-ročnú fenku Bety, no jej vyvolávacia cena bola milión korún. Pre prípad, že by chcel niekto hospicu darovať takú sumu, mal brat Egýd pripravený aj krízový plán – bol by ju adoptoval.

Podľa brata Egýda sa od Cirkvi i od Teologickej fakulty očakáva, že sa zapojí do dobročinných akcií, a dodal: „Blší trh je prvý, skôr symbolický počin týmto smerom. Ide, samozrejme, o to, aby sme pomohli a zároveň vychovávali študentov k tomu, že je treba robiť niečo dobré pre ľudí.“