Po takmer dvoch rokov naša Rehoľa kazateľov na Slovensku prežíva radosť z toho, že vo svojich radoch má znovu diakona. Náš brat Bernard Meliš z Konventu sv. Dominika vo Zvolene totiž v sobotu 11. októbra 2014 prijal posvätný rád diakonátu vkladaním rúk otca biskupa Jozefa Haľka v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave. Spolu s ním boli na diakonov vysvätení dvaja členovia Spoločnosti Božieho Slova – verbistov Tomáš Gerboc a Stanislav Orečný.

Na tejto významnej udalosti sa zúčastnili aj bratia zo všetkých piatich komunít na Slovensku a spolubratia z Viedne a z Mainzu, ako aj zástupcovia mnohých rehoľných rodín z Bratislavy a okolia. Samozrejme, nechýbali ani najbližší príbuzní a rodáci zo Sklených Teplíc a Repišťa.

Otec biskup Jozef upriamil vo svojej homílii našu pozornosť na to, že pre obe rehoľné komunity, teda pre verbistov i dominikánov, má slovo dôležité miesto pre žitie ich charizmy. V súčasnom svete však slovo stráca svoju silu, ak iba hromadíme slová bez hlbšieho zmyslu. A podobne ako pri nakopení reklám a pútačov vzniká vizuálny smog, tak aj hodnotné slovo sa môže stratiť v závale mnohých prázdnych slov. Otec biskup povzbudil nových troch diakonov, aby tomu predišli tým, že sa nebudú báť dotýkať sa jednou rukou Božieho Slova a druhou rukou sveta, v ktorom žijú.

Milou črtou tejto slávnosti bol aj fakt, že otec biskup, sám historik, vysvätil na diakonov dvoch bývalých kolegov zo štúdií histórie z Trnavy, brata Bernarda a brata Tomáša, a povzbudil ich aj k ďalšej spolupráci aj na tomto odbornom poli.

Bratovi Bernardovi tak vyprosujeme hojné Božie požehnanie v jeho diakonskej službe, aby si jeho slová nachádzali cestu do sŕdc mnohých ľudí.

Alan Dely, Damián Mačura