Býva už dobrou tradíciou, že prvá októbrová nedeľa je časom konania najstaršieho maratónu v Európe – Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý bol založený v roku 1924.
Podobne ako po minulé roky, aj tento rok zo Zvolena vyrazila síce málopočetná, ale o to odhodlanejšia výprava mladých atlétov združených okolo miestneho Centra univerzitnej pastorácie (CUP). Konkrétne išlo o reprezentantku CUP-ky Máriu Mertušovú z Dunajskej Lužnej, Mateja Suju, ktorý zastupoval spoločenstvo SP zo Sliača a brata Oskara OP – zástupcu dominikánskej komunity zo Zvolena. V Košiciach sa k tímu pripojil domáci pretekár brat Róbert OP z košickej dominikánskej komunity. Tím mal silnú podporu vďaka dominikánskej mládeži zo Zvolena, a vďaka komunite fanúšikov z Dunajskej Lužnej a košických dominikánských komunít bratov a sestier.
Zvlášť potešiteľným a nezabudnuteľným zážitkom bolo vnímanie nadšených výkrikov a neúnavného povzbudzovania sestier dominikánok na balkóne ich kláštora na Moyzesovej ulici.  Je dosť pravdepodobné, že táto radostná epizóda sa vryje aj do pamätí ostatných pretekárov.

Maratón je pre Košičanov skutočný sviatok. V uliciach sú celé rodiny, a zvlášť deti dokážu vytvoriť úžasnú atmosféru neporovnateľnú s inými bežeckými podujatiami na Slovensku. Ak k tomu prirátame takmer ideálne počasie, ako aj výbornú organizáciu, tak nám z toho vychádza veľmi vydarené podujatie.“