V Poprade sa 31. júla – 2. augusta 2015 uskutočnilo Národné stretnutie mládeže P15, na ktorom nesmeli chýbať ani dominikánky a dominikáni. So svojou skúsenosťou zo stretnutia sa podelila jedna študentka z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach:

 „Uvádzací ceremoniál nás preniesol do roku 1984, kedy teraz sv. Ján Pavol II. mladým daroval kríž . Svätý Otec chcel, aby sa ním spájali všetky kontinenty a hlásali vieru v Krista. Bolo uchvacujúce privítať toto drevo kríža aj medzi nami.

Celé podujatie sprevádzal bohatý program. Pre zaujímavosť spomeniem len zopár. Napríklad umelecký zážitok nám poskytli: Atak, ForDžoj, Projekt 36, Sima Martausová, Zuzana Eperješiová, Richard Rikkon a aj Projekt GODZONE nám hudobne okrášľoval tento požehnaný čas.  Zažili sme aj netradičnú krížovú cestu, ktorej zastavenia boli pripodobňované papieru. Silným momentom bola aj večerná adorácia, ktorá sa končila neutíchajúcim potleskom patriacim Bohu.

Počas prehliadky s názvomEXPO povolanímala svoj stánok aj dominikánska rodina. Objavilo sa tu niekoľko sestier, bratov a laikov, ktorí záujemcom pripravili labyrint, aby si skúsili, aké je hľadať Boha. Po pravde niektorí sa niekde v strede zastavili, pretože nevedeli ako ďalej. Dominikáni sa ich pýtali ako prebiehala ich „pátracia akcia“ a nezabudli ani na povzbudivé slová.

V posledný deň podujatia sme sa zoznámili s projektom Svetových dní mládeže v Krakove 2016, na ktorý nás prišli pozvať susedia z Poľska, a ktorého sa plánujeme zúčastniť aj my. Spolu sme spustili Milosrdný rok, ktorý je duchovnou prípravou na SDM 2016.Veľkolepá P15 bola ukončená slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol  bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.A tak sa viac ako trojtisícový dav rozpŕchol s radosťou v duši a túžbou po čistom srdci.

Dovidenia v Krakove!“