Od 14. do 19. marca 2016 navštívil slovenskú provinciu dominikánov generálny predstavený fr. Bruno Cadoré so svojim sóciom pre strednú a východnú Európu fr. Krzysztofom PopŁavskim.

Cieľom ich návštevy bolo vykonať generálnu vizitáciu. Magister rehole má povinnosť za svoje funkčné obdobie aspoň raz osobne vizitovať každú provinciu rehole. Fr. Bruno Cadoré nenavštívil našu provinciu prvýkrát, ale tento raz to bola prvá osobná vizitácia celej provincie. Za necelý týždeň obaja hostia navštívili každý konvent provincie, rozprávali sa s každým bratom, stretli sa s viacerými komisiami provincie a nakoniec aj s provinčnou radou.

Ich návšteva bola skutočným prínosom a svedectvom viery a života.