22. marca 2016 vymenova Svätý Otec František nových členov apoštolského tribunálu Rímskej Roty.

Jedným z dvoch nových členov tribunálu je náš brat Konštanc M. Adam, ktorý je v súčasnosti rektorom pápežskej univerzity Angelicum.