V Dňoch 20. až 26. mája 2015 navštívil Slovensko generálny promótor pre ruženec fr. Louis-Marie Ariño-Durand OP.

Počas týchto dní sa postupne stretol so zástupcami jednotlivých ružencových bratstiev v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach a v ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej, kde slávil s miestnymi veriacimi a pútnikmi slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Jeho návšteva bola spojená s duchovným programom: s modlitbou posvätného ruženca, svätou omšou a prednáškou, v ktorej sa meditatívnym spôsobom zamýšľal nad hodnotou ruženca. Odkázal veriacim, že „ruženec je cestou do raja“ a táto modlitba nám pomáha prísť cez Máriu k Ježišovi. „Sme povolaní nájsť Krista skrze Máriu, s Máriou a ako Mária, aby sme ho mohli dávať iným ľuďom, ktorí žijú okolo nás.“ Milým bolo aj stretnutie so sestrami v Dunajskej Lužnej a bratmi v jednotlivých komunitách v Dunajskej Lužnej, Bratislave, Zvolene a Košiciach. Veríme, že táto návšteva priniesla svoje potrebné povzbudenie.

fr. Filip Ďubek OP

Správa o návšteve aj na stránkach Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.