Slovenský dominikánsky študentát navštívil v dňoch 5.-8. decembra 2014 krakovský konvent.

V krakovskom kláštore žije takmer 100 bratov, z ktorých je 47 študentov. Medzi študentov sa počíta aj náš brat Rafael, ktorý je v Krakove na ročnom výmennom študijnom pobyte. Slovenskí študenti spolu so svojim magistrom navštívili brata Rafaela a poľských študentov. Počas pobytu v Krakove si bratia študenti prezreli aj kláštory kamaldulov a benediktínov v blízkosti Krakova. V nedeľu popoludní sa stretli študenti so sestrou Hyacintou, ktorá pochádza zo Slovenska a v Krakove vstúpila k mníškam Rehole kazateľov.