V posledný deň prvej časti adventu sa vo Zvolene celebrovala ranná rorátna svätá omša.

Táto omša bola určená predovšetkým pre deti a ich rodičov. Po svätej omši sa mohli zúčastnení posilniť raňajkami, ktoré prichystali šikovné ruky našich farníčok.