Bratstvo laikov svätého Dominika v Trnave Vás srdečne pozýva na prezentáciu o živote a diele významnej osobnosti novodobých dejín Slovenska – rehoľného kňaza a mučeníka Pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna OP (1899-1952), ktorá sa uskutoční v Kostole Najsv. Trojice (u Jezuitov) dňa 17.06.2015 (streda) hneď po sv. omši o 18:00h. Viac informácií o Pátrovi Lexmannovi na  www.lexmann.sk