Pozývame Vás na prednášku P. Hilára Štefurika o dejinách dominikánov na Slovensku v 70.-80. rokoch 20. storočia. Prednáška bude v stredu, 11. marca, v Kostole sv. Dominika vo Zvolene po večernej sv. omši.