Rektor pápežskej univerzity Angelicum a brat našej slovenskej provincie dominikánov P. Konštanc Miroslav Adam viedol štúdijné stretnutie o rehoľnom práve pre bratov a pozvaných hostí vo zvolenskom konvente.

Štúdijné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 27. – 28. 2. 2015. Dve blokové prednášky k rehoľnému právu sa uskutočnili počas dvoch dopoludní v piatok a sobotu v Kláštore sv. Dominika vo Zvolene. V piatok popoludní mal P. Konštanc v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne prednášku o najnovších výsledkoch práce pápežskej kánonickej komisie o procesnom práve riešenia manželských káuz.

Prednášok sa zúčastnili aj hostia z misijnej Spoločnosti Božieho Slova a z kláštora benediktínov v Sampore.