Zvolenskí bratia pozývajú na cyklus prednášok k Roku zasväteného života.

Počas trvania Roku zasväteného života odznejú v Kostole sv. Dominika vo Zvolene-Západ prednášky o zasvätenom živote. Prednášky budú raz do mesiaca okrem letných prázdnin a prinesú pohľad na zasvätený život z rôznych uhlov.