Na sviatok svätého Augustína zložil brat Joachim po ročnom noviciáte svoje prvé rehoľné sľuby.

V našej provincii skladajú novici svoje prvé sľuby na sviatok svätého Augustína, ktorý pripadá na 28. augusta. Aj brat Joachim M. Harazin OP po zavŕšení svojho noviciátu zložil v tento deň na obdobie jedného roka rehoľnú profesiu do rúk provinciála slovenskej provincie dominikánov Reginalda A. Slavkovského OP.

Prajeme nášmu bratovi Joachimovi, nech s Božou pomocou rastie v kazateľskom povolaní a nech sa stáva čoraz väčším a bližším Božím priateľom.