Od roku 1999 je spomienka Ružencovej Panny Márie povýšená vo Farnosti sv. Dominika vo Zvolene na slávnosť. Keďže sa Kostol sv. Dominika stal zároveň diecéznym pútnickým miesto, konajú sa každoročne oslavy Ružencovej Panny Márie, na ktoré sú pozvaní všetci veriaci banskobystrickej diecézy.

 Tohtoročná príprava na slávnosť sa začala v pondelok 5. októbra. Od pondelka do piatku sme prostredníctvom kázní rozjímali nad tajomstvami radostného ruženca. Kázne mali dominikánski bratia diakoni a pozvaný hosť diakon MUDr. Štefan Palúch. Vyvrcholenie slávnosti otvoril pri večernej omši Mons. Branislav Koppal, ktorý pochádza z našej farnosti a je generálnym vikárom banskobystrického biskupa. Slávnosť pokračovala celonočným programom vyplneným modlitbou a tichou adoráciou. Zavŕšenie slávnosti bolo v nedeľu 11. októbra pri sv. omši, ktorú celebroval P. Jozef Brodňanský OSB. Po omši sa účastníci slávnosti mohli občerstviť v Klube u Jakuba.

Veľká vďaka za organizovanie patrí všetkým zainteresovaným, no predovšetkým paniam kostolníčkam, speváckemu zboru Dominicus a farníčkam, ktoré pomáhali pri organizácii pohostenia.