Formačné stretnutie slovenských dominikánov o výzvach slobody a o Božom pohľade na slobodu

 V dňoch 20.-21. mája 2015 sa uskutočnilo formačné stretnutie slovenskej dominikánskej provincie v duchovnom centre na Ábelovej. Témou stretnutia bola sloboda a na túto tému si pripravil prednášku brat Vavrinec R. Mitro OP. Predstavil v nej 2 starozákonné texty, v ktorých je sloboda izraelského ľudu ohrozená alebo stratená. Poukázal na niektoré zaujímavé momenty v knihe Exodus a v Prvej knihe Samuelovej,ktoré sprevádzali vyslobodenie Izraelitov z Egypta a z rúk Filištíncov. Po prednáške prebehla podnetná diskusia, ktorá sa niesla v bratskom duchu.