Zvolenskí bratia sa zúčastnili stretnutia zasvätených osôb s diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom.

Každoročne sa ku Dňu zasväteného života, ktorý sa oslavuje 2. februára, stretávajú rehoľníčky a rehoľníci s biskupom diecézy, v ktorej pôsobia. Tohto roku sa v banskobystrickej diecéze konalo takéto stretnutie v sobotu, 7. februára, v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.

Program stretnutia začal rozímavým ružencom, ktorý viedli bratia redemptoristi. Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval biskup banskobystrickej diecézy Mons. Marián Chovanec. Na konci sv. omše bola krátka pobožnosť pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou. Po duchovnom programe nasledovalo pohostenie v seminárnej jedálni.