Brat Bernard a jeho zamyslenie k evanjeliu 2. pôstnej nedele.