Brat Samuel prináša zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu.